Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2015

aquagen
Nie pozwól nikomu, by gasił Twój blask tylko dlatego, że razi go w oczy.
— ☺
Reposted fromorchis orchis viaMsChocolate MsChocolate

March 15 2015

aquagen
aquagen
3986 83ba 500
aquagen
"To zatem, co się liczy, to nie sens życia w ogólności, ale raczej
konkretny sens życia człowieka w danej chwili"

March 09 2015

aquagen
jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś Tutsi ani Hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie: co lubię w życiu robić?

A potem zacznij to robić.

February 09 2015

aquagen
I ja się zakochałam tak potwornie, że np. poprosiłam go do tańca - to była piosenka "Gdy tańczę z tobą to świat się uśmiecha'' i on mi odmówił. Ja natychmiast postanowiłam popełnić samobójstwo. I pamiętam, że postanowiłam truć się gazem (...) puściłam gaz i postanowiłam pożegnać się z życiem. I wtedy moja mama zawołała "Agnieszka" czy tam "Agusiu, zupa na stole". I ja wyjęczałam umierającym głosem syreny: "Ale jaka?". I usłyszałam z kuchni: "Pomidorowa". Postanowiłam przed śmiercią jeszcze zjeść jeden posiłek i jakoś mnie ta zupa na tyle wzmocniła, że do tej pory żyję.
— A.Osiecka
Reposted fromvickytoria vickytoria viachoreparanoje choreparanoje
aquagen
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viachoreparanoje choreparanoje
aquagen
9304 72c4

February 07 2015

aquagen
3329 8901
aquagen
3520 d7ee 500
by Diana Katsko
Reposted fromonebrokegirl onebrokegirl viaallthienn allthienn
aquagen
0774 119e
Reposted fromchoreparanoje choreparanoje viaallthienn allthienn

January 07 2015

aquagen
Two cups of tea.
One for me, one for me :)
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

December 21 2014

aquagen
9755 be1d
Reposted fromlove-autumn love-autumn viachangecolour changecolour
aquagen
7340 22bf 500
Reposted fromlady-blues lady-blues
aquagen
aquagen
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme vialady-blues lady-blues

December 11 2014

aquagen
Błogosławiony ten,
co nie mając nic do powiedzenia,
nie obleka tego faktu w słowa.
— Julian Tuwim
aquagen
Albowiem potrzebny mi jest przede wszystkim człowiek, który jest oknem otwartym na morze, a nie lustrem, które mnie nudzi.
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle vialovesweets lovesweets
aquagen
To musi być obustronne, aby mogło być prawdziwe.
— dachila
Reposted fromnezavisan nezavisan viapaasiak paasiak
aquagen
9898 1b19 500
Reposted fromchangecolour changecolour viazonakmicica zonakmicica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl