Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

aquagen
1133 3050 500
Reposted fromrol rol

July 05 2015

aquagen
Obawiam się, że jestem człowiekiem, który zawsze będzie miał zbyt wiele lub zbyt mało granic.
— Tom Tom

June 20 2015

aquagen
7691 f14a 500
Reposted fromrol rol
7601 f35c
Reposted frommyry myry viarol rol

June 14 2015

aquagen

"Wódka ze wszystkich robi filozofów. Specjalistów od rzeczywistości."

Mirosław Nahacz "Osiem cztery"

May 22 2015

aquagen
7167 9b83
Reposted fromrol rol viasofever sofever

May 16 2015

aquagen

Mówią, że niepełna wie­dza jest rzeczą niebez­pie­czną, ale jed­nak nie tak złą, jak całko­wita ig­no­ran­cja.

Terry Pratchett "Równoumagicznienie"

May 09 2015

aquagen
4890 a52e
Reposted fromardoise ardoise viasofever sofever
aquagen
Ile kroków wstecz zrobiłaś dla niego?
Reposted fromorchis orchis viasofever sofever
aquagen
W tym czasie miałem też pewne kłopoty ze zdrowiem (...); nie mogłem odzyskać dobrego humoru (...). Życie stało się dla mnie mniej łatwe: kiedy ciało jest smutne, serce powoli umiera. Zdawało mi się, że częściowo oduczyłem się tego, czego nie uczyłem się nigdy (...), to znaczy oduczyłem się żyć. 
— Albert Camus, Upadek
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viasofever sofever
aquagen
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viasofever sofever
aquagen
Przyświeca mi prosta filozofia życiowa – jak coś się nie mieści w głowie, to trzeba mieć to w dupie
— wyrwane z kontekstu
Reposted fromsofever sofever

April 10 2015

aquagen
"W jakiś szalony sposób możesz mieć rację."

April 08 2015

aquagen
Reposted frommayamar mayamar

April 07 2015

3543 a415 500

l0vely-kisses:

this is me on so many levels

Reposted fromjanuaryloverxx januaryloverxx vialaazy laazy
aquagen
Na świecie jest przecież tylu ciekawych ludzi, a my uparliśmy się na siebie. To chyba właśnie jest miłość -uprzeć się na kogoś.
— me.
Reposted fromzosienieczka zosienieczka vialaazy laazy
aquagen
Reposted frommayamar mayamar vialaazy laazy
aquagen
Reposted fromadkagar adkagar viaimyoda imyoda

March 21 2015

aquagen
Mamy po 20 lat i tak nam się spieszyło do dorosłości, że pod każdym względem wszyscy już jesteśmy z odzysku.
— syndrom sztokholmski
aquagen
Ludzie krzywdzą nas dlatego, że im na nas nie zależy, ale krzywdzą nas też czasami dlatego, że zależy im za bardzo.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl